Våra tjänster & insatser

Information om Jobb -& Utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du och din arbetsförmedlare först går igenom vilka insatser du behöver för att få ett arbete. Det kan vara:

 • platsförmedling
 • vägledning
 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • förstärkt arbetsträning
 • yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
 • arbetsmarknadsutbildning
 • hjälp med att starta eget företag

Du ska matchas mot arbetsmarknaden och aktivt söka arbete. Om du inte har fått ett arbete efter 90 veckor i jobb- och utvecklingsgarantin finns ytterligare möjligheter. Då kan du ta del av exempelvis förstärkt särskilt anställningsstöd, extratjänst eller arbetsträning under tolv månader.

Läs mer genom att klicka på denna länk:
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.27eaf3fa1528be0e6d35d5ac/1520411826902/job_sok.pdf

Förstärkt – & Fördjupad Arbetsträning

Förstärkt arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet.

Läs mer genom att klicka på denna länk:
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.546b84d6158f5ee07767346b/1520587126809/forstarkt-arbetstraning-jobb-och-utvecklingsgarantin-jobbgaranti.pdf

Stöd till Personligt Biträde

Läs mer genom att klicka på denna länk:
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180007794/perbit_ag.pdf

Hälsofrämjande insatser – & Vägledning till arbetsgivare/företag, organisationer samt privatpersoner

 • Bedömning & Anpassning av arbetsmiljö
 • Vägledning – & Information inom NPF (Neuropsykiatriska Funktionstillstånd)
 • Vägledning inom Hälsa & Friskvård
 • Väglednings – & Omställningsinsatser till privatpersoner
 • Handledarstöd

Besök eller kontakta oss om Ni vill veta mer om oss samt hur vi arbetar med våra insatser!