Våra tjänster & insatser

Information om Jobb -& Utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du och din arbetsförmedlare först går igenom vilka insatser du behöver för att få ett arbete. Det kan vara:

 • platsförmedling
 • vägledning
 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • förstärkt arbetsträning
 • yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
 • arbetsmarknadsutbildning
 • hjälp med att starta eget företag

Du ska matchas mot arbetsmarknaden och aktivt söka arbete. Om du inte har fått ett arbete efter 90 veckor i jobb- och utvecklingsgarantin finns ytterligare möjligheter. Då kan du ta del av exempelvis förstärkt särskilt anställningsstöd, extratjänst eller arbetsträning under tolv månader.

Läs mer genom att klicka på denna länk:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod/arbetstraning

Förstärkt – & Fördjupad Arbetsträning

Förstärkt arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet.

Läs mer genom att klicka på denna länk:
https://arbetsformedlingen.se/download/18.75a5a30116b93f40a3fc827/1570609346689/Informationsblad%20till%20arbetsgivare%20om%20f%C3%B6rst%C3%A4rkt%20arbetstr%C3%A4ning%20inom%20jobb-%20och%20utvecklingsgarantin%20och%20jobbgaranti%20f%C3%B6r%20ungdomar.pdf

Stöd till Personligt Biträde

Läs mer genom att klicka på denna länk:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/bidrag-for-personligt-bitrade

Hälsofrämjande insatser – & Vägledning till arbetsgivare/företag, organisationer samt privatpersoner

 • Bedömning & Anpassning av arbetsmiljö
 • Vägledning – & Information inom NPF (Neuropsykiatriska Funktionstillstånd)
 • Vägledning inom Hälsa & Friskvård
 • Väglednings – & Omställningsinsatser till privatpersoner
 • Handledarstöd

Besök eller kontakta oss om Ni vill veta mer om oss samt hur vi arbetar med våra insatser!