Anpassning av Arbetsmiljö

Via våra legitimerade arbetsterapeuter så erbjuder vi arbetsplatser anpassning av arbetsmiljöer där vi utför bedömningar av vad som krävs för att er personal ska få så bra förutsättningar som möjligt för att utföra sitt arbetet på bästa sätt. Med vår kompetens ser vi över dolda hinder som påverkar produktivitet och tempo hos er personal som den vanliga personen ej tänker på. Genom att använda oss av vår ”arbetsterapeutiska glasögon” ser vi det ni inte ser där vi till exempel tittar på möbler, belysning, utrymme och ljud och kan bidra till konkreta anpassningar och hjälpmedel.

Kontakta oss så ser vi över eran arbetsplats!

Utredning av Arbetsförmåga

Peronsalen på iWork NKPG är utrustade med kunskapen av att utföra utredningar av arbetsförmåga för kunder genom att använda sig av evidensbaserade bedömningsinstrument.

  • Vi är bland annat utbildade i att använda Assessment of Work Characteristics & Performance (AWC & AWP) som ger en bild av vad olika arbeten ställer för krav på individer samt bedöma individers färdigheter i arbetet genom observationer.
  • Olika arbetsuppgifter kräver olika krav av motoriska, process-, kommunikations- och interaktionsfärdigheter för personer med olika grundförutsättningar. Vi hjälper er att identifiera dessa krav. 
  • Genom att utföra bedömningar så erhålls kraven på just det arbetet som klienten vill utföra för att tillsammans kunna identifiera relevanta behov och anpassningar så att arbetet samt miljön ska fungera så kvalitativt som möjligt. 

Hör av er så får ni kontakt med en av våra legitimerade arbetsterapeuter!