Personal

Vahidin Osmic
VD / Leg. Arbetsterapeut

Klara Dankel
Verksamhetsledare / Leg. Arbetsterapeut

Bahira Osmic
Distriktssköterska / Medicinskt Ansvarig

Mikael Gustavsson
Cafébiträde / Vägledare

Pernilla Nord
Cafébiträde / Vägledare