Personal

Vahidin Osmic
VD / Leg. Arbetsterapeut

Klara Dankel
Verksamhetsledare / Leg. Arbetsterapeut

Bahira Osmic
Distriktssköterska / Medicinskt Ansvarig