Utredning av Arbetsförmåga

Peronsalen på iWork NKPG är utrustade med kunskapen av att utföra utredningar av arbetsförmåga för kunder genom att använda sig av evidensbaserade bedömningsinstrument.

  • Vi är bland annat utbildade i att använda Assessment of Work Characteristics & Performance (AWC & AWP) som ger en bild av vad olika arbeten ställer för krav på individer samt bedöma individers färdigheter i arbetet genom observationer.
  • Olika arbetsuppgifter kräver olika krav av motoriska, process-, kommunikations- och interaktionsfärdigheter för personer med olika grundförutsättningar. Vi hjälper er att identifiera dessa krav. 
  • Genom att utföra bedömningar så erhålls kraven på just det arbetet som klienten vill utföra för att tillsammans kunna identifiera relevanta behov och anpassningar så att arbetet samt miljön ska fungera så kvalitativt som möjligt. 

Hör av er så får ni kontakt med en av våra legitimerade arbetsterapeuter!